verwaalenpartners

Onze diensten

Verwaal & Partners accountants kan u op administratief gebied volledige ondersteuning geven, van het voeren van de boekhouding en de salarisadministratie tot en met het opleveren van de jaarrekening. Wij maken hierbij gebruik van de meest moderne automatiseringsmogelijkheden, opdat de kosten voor u binnen de perken blijven. Door de toepassing van deze mogelijkheden zijn veel, tot voor kort nog tijdrovende taken, inmiddels aanzienlijk in tijd gereduceerd.

Dit geldt zowel voor het in de administratie verwerken van facturen, als het verwerken van de bankmutaties, het doen van aangiften BTW en ICP, het manen van debiteuren en de periodieke rapportage aan de ondernemer. 

De periodieke informatie stelt de ondernemer in staat om rustig te slapen en tijdig sturing aan de bedrijfsvoering te geven.

Samenstellen jaarrekeningen

Wij zijn specialist in het samenstellen van uw jaarrekening. Uw jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor de bank, de fiscus en het maatschappelijk verkeer in het algemeen. Op basis van een goed bijgehouden administratie, kan het vervaardigen van de jaarrekening op snelle en efficiënte wijze plaatsvinden. Ons uitgebreide kwaliteitssysteem staat garant voor een jaarrekening die aan alle eisen voldoet.

Fiscale aangiften

Wij verzorgen alle voorkomende fiscale aangiften. Onze medewerkers hebben een grote ervaring in alle belastingsoorten. Wij zijn gespecialiseerd in:

• Inkomstenbelasting

• Loonbelasting en sociale verzekeringswetten

• (Internationale) omzetbelasting, ICP en ICL

• Vennootschapsbelasting

• Dividendbelasting

• Schenking- en successierechten

• Onroerendzaakbelasting

Personeel

Salarisverwerking

Verwaal & Partners Accountants regelt de totale salarisadministratie. Naast het verzorgen van salarisstroken en het behandelen van de aangiften voor de belastingdienst adviseren wij u over:

• Beloningsstructuren

• CAO-afspraken

• Ontslagzaken

• Ziekteverzuim

• Werknemersverzekeringen

Personeelszaken

Met betrekking tot uw personeelsadministratie kunnen wij u adviseren over het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Daarnaast bieden wij advies bij:

• Ontslagprocedures

• Sociale verzekeringskwesties

• Loonsubsidies

• Pensioenregelingen

Fiscale adviezen

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het (fiscaal) adviseren van het MKB. Hierdoor kunnen wij u optimaal adviseren over de fiscale situatie van u en uw onderneming. Wij kunnen u onder meer adviseren over:

• Het optimaliseren van uw fiscale positie

• De keuze van de fiscaal optimale rechtsvorm

• Bedrijfsopvolging

• Reorganisaties en herstructureringen

• Pensioen en oudedagsvoorzieningen

• Bezwaar- en beroepsprocedures

Advisering

Verwaal & Partners heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het midden- en kleinbedrijf. Wij kunnen u derhalve op vele terreinen adviseren, waaronder:

• Waardebepaling onderneming in verband met verkoop of overname

• Financieringsvraagstukken en kredietaanvragen

• Financiële en fiscale zaken omtrent onroerend goed

Tevens fungeren wij vaak als klankbord voor de ondernemer/DGA.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit onze rijke ervaring op adviesgebied.